GRATIS FRAKT PÅ TAPETPROVER MED RABATTKODEN "PROV24"

Integritetspolicy

Här berättar vi hur vi behandlar dina personuppgifter.
Frågor? Kontakta gärna oss på info.alvik@maleributiken.se

Måleributiken i Alvik AB (556328-1418) finns på Drottningholmsvägen 175, 167 53 Bromma. Här nedan berättar vi hur vi gör, och varför, liksom vilka rättigheter du har. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Måleributiken.


1.PERSONUPPGIFTER
När du shoppar hos Måleributiken, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler såsom vår hemsida, användarkonto eller sociala medier som Facebook och Instagram, samlar vi in viktig information om dig. Denna information inkluderar ditt namn, födelsedatum, kön, kontaktinformation, kunduppgifter, IP-adress, operativsystem, hård- och mjukvaruinformation, webbläsarinställningar, tidszon, cookie-data, information om dina interaktioner med oss, till exempel inspelade ljudfiler, surfbeteenden (geografisk plats, sessionstid, tidigare besökta sidor, sidor och nätverk du besöker hos oss, dina intressen och information om din användning av våra tjänster och produkter), inköps- och sökhistorik, ordernummer, varor du har besökt eller lagt i varukorgen, betalningssätt, kontosaldo, kreditbetalningsinformation och aktiviteter på våra sidor, nätverk och hemsida. Vi kan också ta emot personuppgifter från andra källor inom Måleributiken, till exempel e-post och korrespondens som innehåller information om tredje parter. I sådana fall kommer vi att informera den tredje parten om vår behandling av deras information.

2. VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?
Vid köp hos Måleributiken samlar vi in viktig information från dig för att kunna ge bästa möjliga kundservice och för att administrera vårt kundförhållande med dig. Denna information inkluderar ditt namn, adress, personnummer, telefon- och mobilnummer, e-postadress, orderhistorik, betalningsuppgifter och inspelade samtal från vår kontakt med dig. Vi kan också komma att behandla ditt personnummer för att få tillgång till dina adressuppgifter om du väljer att använda detta alternativ.
Vår behandling av dina personuppgifter baseras på vårt avtal med dig eller på vårt berättigade intresse att tillhandahålla god kundservice. I det fall du inte är en kund hos oss, grundas behandlingen på vårt intresse att bibehålla en god kundrelation. Vi informerar att vårt intresse att behandla dina uppgifter går före ditt eventuella intresse att skydda din personliga integritet. Viktigt att notera är att vi inte har möjlighet att leverera våra produkter eller fullgöra våra åtaganden gentemot dig om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter.

Cookies
Vår hemsida använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen och möjliggöra viss funktionalitet. Cookies hjälper oss att känna igen din enhet och personalisera ditt nästa besök på vår hemsida. Utöver detta används de också i marknadsföringssyfte. Vi använder oss utav Google Analytics för att samla in och analysera data. Genom att ge tillstånd till cookie-insamling, samtycker du också till att Google får tillgång till en del av denna data. Läs gärna mer om Googles dataskyddspolicy.

Marknadsföring
Vi hanterar ditt namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress, dina aktiviteter på våra webbplatser, din köphistorik, ordernummer, information som samlats in från cookies samt uppgifter om din användning av sociala medier för att skicka nyhetsbrev, marknadsföringserbjudanden och påminnelser om liggande varor i din varukorg till dig via e-post, sms, “push-meddelanden” eller post.
Legitimationsgrunden för vår behandling av dina personuppgifter när vi skickar nyhetsbrev till dig är ditt samtycke som vi samlar in vid registreringen som användare hos Måleributiken eller vid ditt köp av produkt(er). Du ger ditt samtycke genom att aktivt kryssa i en eller flera rutor på vår webbplats och du kan på samma sätt återkalla det genom att kryssa ur dem. Samtycke är också legitimationsgrunden när vi skickar “push-meddelanden” med marknadsföring, som du aktiverar i din mobiltelefon och inaktiverar genom att avaktivera dem.
Legitimationsgrunden för vår behandling av dina personuppgifter när vi skickar marknadsföringserbjudanden och påminnelser om liggande varor i din varukorg till dig är intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och vårt intresse att behandla dina personuppgifter går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Förbättrad kundupplevelse
För att förbättra våra produkter och tjänster, samlar vi in och analyserar automatiskt information om våra användare. Denna information inkluderar men är inte begränsad till namn, födelsedatum, kön, kontaktinformation, kunduppgifter, IP-adress, operativsystem, hård- och mjukvaruanvändning, webbläsarinställningar, tidzon, interaktion med oss, surfvanor, sök- och inköpshistorik, ordernummer, varuvisningar, betalningsinformation och övriga aktiviteter på vår webbplats, samt information från cookies, sociala nätverk och vår sajt. Genom att analysera ditt användarbeteende, kan vi erbjuda dig anpassade annonser och erbjudanden som vi tror du skulle uppskatta. Vi använder intresseavvägning som den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och syftet är att utveckla vår verksamhet och tillgodose dina behov med minimalt störning. Vårt intresse att behandla din information går dock före ditt eventuella intresse att skydda din integritet.

Statistik
Vi samlar dina kund- och referensuppgifter för att sammanställa statistik som hjälper oss att växa och utveckla vårt företag. Vårt mål att förbättra vår verksamhet går för detta ändamål före ditt intresse att skydda din personliga integritet.

Effektiv hantering av konsumentärenden
För att möjliggöra en smidig hantering av dina ärenden såsom returer och reklamationer, samlar vi ditt namn, kontaktinformation och köphistorik. Detta är en nödvändig del för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt konsumentlagstiftningen.

Bokföring
Vi behåller information om din transaktion med oss för bokföringsändamål, inklusive information om köpet, ditt namn och kontaktinformation. Detta gör vi för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

4. NÄR LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER OCH TILL VEM?
Måleributiken kan komma att lämna ut din personuppgifter till tredje part om det anses nödvändigt. Exempel på tredje parter kan vara speditörer i samband med leverans av varor, samarbetspartners för marknadsföring och advokatbyråer vid hantering av juridiska frågor. Vid Måleributiken tar vi skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Som en huvudregel behandlas dessa uppgifter endast inom EU och EES, men skulle det ibland vara nödvändigt att behandla dina uppgifter utanför dessa geografiska områden, så har vi säkerställt att de fortfarande skyddas på ett likvärdigt sätt. Du kan läsa mer om våra standardavtalsklausuler här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

5. UNDER VILKEN TIDSPERIOD BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Måleributiken behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål dessa uppgifter samlades eller lämnades in för. Vår lagring av personuppgifter kan variera beroende på syfte och vara placerade på olika system. Ibland kan detta innebära att en uppgift som inte längre är nödvändig för ett syfte, fortfarande behövs för ett annat syfte och därför finns kvar i ett annat system. Personuppgifter som vi samlar in för kundservice och kundrelationer behandlas så länge det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig eller så länge vi har ett legitimt intresse av att behandla dessa uppgifter. Inspelade samtal med våra kunder sparas i tre månader. När det gäller kreditgivning behandlas personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig.

Vid marknadsföring i form av nyhetsbrev och push-meddelanden, behandlas personuppgifter tills du avregistrerar dig, återkallar ditt samtycke eller ber oss att sluta kontakta dig. I samband med detta kommer vi även radera de personuppgifter som rör automatiserat beslutsfattande och profilering. Personuppgifter för annan marknadsföring än nyhetsbrev och push-meddelanden behandlas under kundrelationen och ett år därefter.

För statistikbehov behandlas personuppgifter fram till aktuella bokföringsmaterial har raderats, vilket vanligtvis är efter sju år.

Personuppgifter som behandlas för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser mot dig, t.ex. garanti, reklamation och ångerrätt, behandlas så länge vi har dessa rättsliga förpliktelser enligt lag.

För bokföringsändamål behandlar Måleributiken personuppgifter i sju år, enligt gällande bokföringslagstiftning. Personuppgifter kan behöva sparas längre än vad som nämnts ovan för att följa krav från lagar, förordningar eller myndigheter.

6. DINA RÄTTIGHETER
När vi har tagit hand om dina personuppgifter har du en mängd rättigheter som fastställs av gällande lagstiftning (EU’s dataskyddsförordning). Du har rätten att utan kostnad begära skriftlig information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att kräva rättelser av eventuella felaktiga uppgifter samt att få dina personuppgifter raderade. Dessutom kan du begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Denna rätt kan du ha om du invänt mot behandlingen eller om du begärt rättelse och vill begränsa vår användning under tiden vi undersöker om uppgifterna är korrekta. Vi har rätt att vägra din begäran eller ta ut en avgift för administrativa kostnader om din begäran inte har en giltig grund eller är orimlig, som t.ex. ofta begärda utdrag eller raderingar med korta tidsintervaller mellan.

Om du är innehavare av personuppgifter som vi har samlat in från dig, har du rätten att få tillgång till dessa uppgifter på ett enkelt, användarvänligt och läsbart sätt. Du har också rätten att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig part. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring eller profilering, genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges nedan. Om du väljer att göra detta, kommer vi att upphöra med att använda dina uppgifter för detta ändamål och ta bort dem, förutsatt att vi inte behöver behålla dem för något annat syfte enligt vår personuppgiftspolicy. Om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter, har du också rätten att kontakta oss. Du har dessutom möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten gällande vår personuppgiftsbehandling eller till motsvarande myndighet i EU-landet där företaget som behandlar dina uppgifter befinner sig. Adress till Intregritetsskyddsmyndigheten finns nedan:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Här är även en lista över datamyndigheter i andra länder: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en