Slide

Lite historia

Tankarna kring det man kallade trädgårdsstäder bildades i England och Tyskland runt förra sekelskiftet, som en motreaktion till den allt osundare statsmiljön. Även i Sverige led städernas trångbodda befolkning av bostadsbrist, dålig hygien och fallfärdiga bostäder. Man beslutade att köpa in mark och bebygga större områden utanför staden med frisk luft, mycket grönska och bra kommunikationer. Här byggdes större villor men även en hel del småhus till en kostnad som de flesta skulle kunna klara av.

Genom att behålla husens tidstypiska detaljer och ursprungliga färgsättning håller man samman och bevarar en unik miljö. Ett områdes speciella tidskaraktär är ett omistligt värde att slå vakt om, och vi på Måleributiken är stolta över att få vara med i detta arbete.

Våra egna kulörer

Är det nödvändigt att provmåla?
Försök inte färgsätta ditt hus enbart med färgprover. Då kommer resultatet troligtvis inte bli alls som du tänkt dig. Lägg lite tid och några kronor på att provmåla kulörerna du fastnat för innan du bestämmer dig. Då minimerar du urvalet av kulörer och ökar chansen att välja rätt kulör att provmåla med redan från början.

Tips när du provmålar!
Hur du uppfattar den uppmålade kulören på huset stämmer inte med “egenfärgen” (färgprovet) utan varierar beroende på betraktningssituationen. Ljus, omgivning och material på fasaden påverkar upplevelsen av kulören. Ligger huset i en skogsdunge, är grannhuset knallgult eller ligger det ensamt ute på landet? Omgivningen påverkar! Provmåla vid ett hörn av huset, det brukar ge bästa bilden av det tänkta slutresultatet. Dessutom är det viktigt att du målar upp alla kulörer du valt (fasad, sockel, detaljer) så att de upplevs tillsammans. De kommer att påverka varandra.

Färgprov vs. uppmålad kulör! 
En tumregel som är bra att ha med sig när det är dags att välja kulör till huset är att jämfört med det lilla färgprovet kommer kulören att upplevas både ljusare och intensivare/mer kulört när den målas upp på en större yta utomhus. Därför bör du alltid välja en färg som är både mörkare och smutsigare än vad du tror att du letar efter. Dessutom uppfattar du den uppmålade kulören kallare än det lilla färgprovets färg. Det vill säga – en gultoning minskar eller försvinner helt och den blåa tonen ökar. Likaså kan du uppfatta en blå ton även om färgprovet helt saknar dragning mot blått – som i fallet med neutralt grått. Ett neutralgrått färgprov resulterar därför i en blågrå fasad.

Trädgårdsstadens färger – Vi har med hjälp av arkitekter tagit fram ett stort antal kulörer som stämmer väl överens med naturens egna färger och det svenska ljuset. Speciellt framtagna för att få fram samma resultat som våra mor- och farföräldrar fick med dåtidens klassiska pigment.

Vi vill här fästa uppmärksamheten på det kulturhistoriska värdet av en i stora delar fortfarande intakt miljö från 1910-1940. Serien bygger på de ursprungliga färger som man har använt i de äldre villaområdena runt Stockholm: Äppelviken, Norra Ängby, Enskede, Tallkrogen m.fl.

Kollektionen Trädgårdsstaden består av ca 200 kulörer för både fasad och detaljer uppmålade på prover i butikerna, de finns även att köpa som provburkar.