trädgårdsstadens färger

Vi har med hjälp av arkitekter tagit fram ett stort antal kulörer som stämmer väl överens med naturens egna färger och det svenska ljuset. Speciellt framtagna för att få fram samma resultat som våra mor- och farföräldrar fick med dåtidens klassiska pigment.

Vi vill här fästa uppmärksamheten på det kulturhistoriska värdet av en i stora delar fortfarande intakt miljö från 1910-1940. Serien bygger på de ursprungliga färger som man har använt i de äldre villaområdena runt Stockholm: Äppelviken, Norra Ängby, Enskede, Tallkrogen mfl.

Kollektionen består av ca 200 kulörer för både fasad och detaljer uppmålade på prover i butikerna, de finns även att köpa i provburkar.

färgvandringskartan

promenera i världens största färgprov

Frågar du efter realistiska färgprover skickar vi ut dig på gatan. Det finns många hus i Bromma som är vackert färgsatta. Hos Måleributiken i Alvik kan du hämta en karta där vi har märkt ut ett antal av dem. På så sätt kan du enkelt se det färdiga resultatet på ett sätt som ingen provlapp skulle kunna matcha.

Lite historia

Tankarna kring det man kallade trädgårdsstäder bildades i England och Tyskland runt förra sekelskiftet, som en motreaktion till den allt osundare statsmiljön. Även i Sverige led städernas trångbodda befolkning av bostadsbrist, dålig hygien och fallfärdiga bostäder. Man beslutade att köpa in mark och bebygga större områden utanför staden med frisk luft, mycket grönska och bra kommunikationer. Här byggdes större villor men även en hel del småhus till en kostnad som de flesta skulle kunna klara av.

Genom att behålla husens tidstypiska detaljer och ursprungliga färgsättning håller man samman och bevarar en unik miljö. Ett områdes speciella tidskaraktär är ett omistligt värde att slå vakt om, och vi på Måleributiken är stolta över att få vara med i detta arbete.