Måla om dina väggar!

Läs mer här >>

Måla möbler!

Läs mer här >>

Tips!

Tips – Om du bara målar väggarna är risken stor att tak, element och snickerier i rummet kommer att upplevas smutsiga och ofräscha.
När du ska måla om – tänk på hela rummet!

Penslar – Köp en pensel av bra kvalitet när du ska måla om. Det lönar sig samt du får ett bättre målningsresultat.
Satsa på kvalitet!

Miljö – Våra färger är vattenlösliga, vilket gör ditt jobb snällare både för miljön och dig själv. Även fast färgen är vattenlöslig häll aldrig ut färgen i avloppet.
All överbliven färg lämnas på miljöstation!