Papperstapeter uppsättning!


Traditionell uppsättning
Vid tapetsering med papperstapet förlimmas varje våd, som efter att den fått svälla, sätts med 2-3 mm överlapp på föregående våd.

Kapa våder
-Kontrollera att alla rullar har samma trycknummer för att undvika nyansskillnad. Kolla även om tapeten ska sättas kant-i-kant eller med överlapp.
-Mät vägghöjden och lägg till 2-3 cm marginal upp- och nedtill. Ta hänsyn till ev mönsterpassning.
-Kapa 5-10 våder åt gången. Använd vass skärlinjal (med stålkant) och tapetkniv med rakblad.
-Märk de avskurna våderna med en uppåtgående pil på baksidan för rätt riktning.

Limma våder
-Lägg våderna med baksidan upp på tapetbordet, översta våden kant-i-kant med bordet och de undre lätt förskjutna. Så slipper du få lim på bordet och därmed även på tapetens framsida. På kortändarna kan små täckbitar användas som limskydd.
-Stryk ut lim jämnt över hela våden, börja på mitten och dra ut mot kanterna. Snåla inte.
-Vik ihop översta våden mot mitten, ¾ från överkanten och resten från nederkanten. Lägg åt sidan. Limma flera våder på samma sätt.
-Låt våderna ligga och svälla minst 10 min eller tills de är helt genomfuktade.
-Ta bort lim på framsidan med ren, blöt svamp så snart det går. Gnugga ej utan använd flödigt med vatten.

Uppsättning
-Första våden sätts vid ett fönster, helst det som ligger närmast söder för att undvika skuggor vid skarvarna. Fäst ett lod en vådbredd från fönster eller hörn.
-Veckla ut övre delen av våden och fäst med några centimeter överlapp mot taklisten. Var noga med att våden hamnar helt lodrätt, den styr nästa våd osv.
-Släpp ut nedre delen och fäst den.
-Borsta fast våden med tapetborste. Arbeta från mitten och ut mot kanterna. Tryck fast tapeten noga vid lister och socklar.
-Skär rent med skarpt skärverktyg. Torka av lim på lister etc med blöt svamp.
-Om tapeten ska sättas kant-i-kant; var noga med att den fäster mot underlaget ända ut.
-Ska tapeten fästas med överlapp; låt våden gå 2-3 mm över den förra.
-Ta bort ev lim på tapetens framsida genast med blöt svamp. Gnugga inte.

Ytterhörn
-Mät avståndet från ”sista” vådkant fram till hörnet. Lägg till ca 20 mm och skär/klipp till bredden på den kapade våden. Gör slitsar i upp- och nedtill så att tapeten kan formas runt hörnet.
-Ta nu den bortskurna längden som ska överlappa föregående våd ca 10-15 mm. (gäller även tapet som ska mönsterpassas.
-Låt inte tapeten sluta mitt i hörnet, utan 5 mm in för att undvika att kanten rivs upp om man stöter emot.

Innerhörn
-Mät avståndet först och lägg till 10 mm. Skär tapeten i detta mått och fäst runt hörnet.
-Den bortskurna delen sätts ända in i hörnet. Kontrollera med lod att den hamnar rakt.

Räkna ut antal rullar läs här >>


-Boråstapeter