NCS färgsystem

så här fungerar det

De sex rena färgerna som människan ser är vitt (W), svart (S), gult (Y), rött (R), blått (B) och grönt (G)- de sex elementarfärgerna. NCS-färgbeteckningar grundar sig på hur mycket en viss färg liknar dessa sex elementarfärger.

Tex NCS S1050-Y90R: 1050 beskriver nyansen, där 10 betyder 10% i svarthet och 50 betyder 50% i kulörthet. Y90R betyder färgens kulörton. S:et framför beteckningen anger att provet är ett standardprov och ingår i NCS Edition 2. Rent  grå färger saknar kulörton och betecknas endast med nyansbeteckningarna följt av N (för neutral). S0300-N är vit och följs av  S0500-N, S1000-N, S1500-N osv till S9000-N som är svart.

Detta är ett svenskt färgsystemet som används av alla färghandlare och inom många produktionslinjer. NCS blir också allt vanligare i de flesta länder.