Miljömärkning!


Många av våra produkter är märkta med olika typer av miljömärken. För att göra det lättare för våra kunder att förstå vad de olika märkningarna står för har vi gjort en förenklad sammanfattning till var och en.

Svanen

Målarfärg och lack, inomhus.

Svanenmärkta färger och lacker ger inte upphov till de hälsorisker som dessa produkter traditionellt sett är förknippade med. De får inte innehålla höga halter av hälso- och miljöfarliga lösningsmedel, vilket innebär att bara vattenbaserade färger kan Svanenmärkas. Miljömärkt färg och lack har bra täckförmåga.

Svalan, Astma & Allergiförbundet

Förbundets rekommendation av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. De rekommenderade produkterna är märkta med förbundets namn och märke. Produkterna är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Någon fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos någon, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.                                     Rekommendationen gäller 2 veckor efter målning!

Alcrofärg som är Svalanmärkt: vägg- och takfärger!

A1 Täckfärg
Grunda grundfärg vägg & tak
Milltex 2 Plus Takfärg
Milltex 2 Takfärg
Milltex 20 Täckfärg Vägg
Milltex 5 Täckfärg Vägg
Milltex 7 Täckfärg Vägg
Milltex Allgrund, grundfärg vägg och tak
Milltex Limma Grundfärg
Milltex Lätt Takfärg
Sober Natur Takfärg
Sober Natur Täckfärg vägg
Kashmir täckfärg vägg