NCS Färgsystem

Färgspråk och färgsystem – beskriv en färg.

Färgsystem och färgspråk. Att kommunicera hur en färg ser ut är svårt. Vår gemensamma uppfattning av färger är inte densamma. Vi behöver ett gemensamt färgspråk och färgsystem för att beskriva en färg för någon annan.

Be en eller två personer att peka ut ett lindblomsgrönt färgprov. Sedan väljer du ut en lindblomsgrön kulör du med. Därefter jämför ni era färgprover. Troligtvis har ni valt olika gröna kulörer alla tre. Det som är lindblomsgrönt för dig är med största sannolikhet inte en lindblomsgrönt kulör för en annan. Det är en av orsakerna till att det är så viktigt att ha ett gemensamt system för att benämna färger. Det räcker inte med att säga limegrön, citrongul, grekiskt blå eller hallonröd och utifrån det tro att du då får exakt den kulören du tänkt dig. Alla upplever färger olika och för att kunna beskriva en färg för andra behöver man ett system.

Färgspråk och färgsystem – ett sätt att kommunicera upplevelsen av en kulör.
Ett system för att beskriva hur en kulör uppfattas är NCS – Natural Colour System. NCS-systemet är ett gemensamt färgspråk som används inom färgfackhandeln för att kunna kommunicera en kulör, oberoende av vilket fabrikat du väljer att måla med. NCS-systemet säger inget om hur kulören framställs – utan enbart hur kulören uppfattas. För att respektive färgfabrikat skall kunna kommunicera med sitt eget unika färgspråk och differentiera sig från de andra färgfabrikaten skapar man dessutom egna färgkartor och kulörkombinationer med nummer och namn.

Så fungerar NCS!
De sex rena färgerna som människan ser är vitt (W), svart (S), gult (Y), rött (R), blått (B) och grönt (G)- de sex elementarfärgerna. NCS-färgbeteckningar grundar sig på hur mycket en viss färg liknar dessa sex elementarfärger. Tex NCS S 1050-Y90R: 1050 beskriver nyansen, där 10 betyder 10% i svarthet och 50 betyder 50% i kulörthet. Y90R betyder färgens kulörton. S:et framför beteckningen anger att provet är ett standardprov och ingår i NCS Edition 2. Rent grå färger saknar kulörton och betecknas endast med nyansbeteckningarna följt av N (för neutral).
S 0300-N är vit och följs av S 0500-N, S 1000-N, S 1500-N osv till S 9000-N som är svart.