Så målar du inomhus

Tips och råd för bäst resultat!

Här beskriver vi, steg för steg, hur vi rekommenderar att du ska göra när det är dags att måla väggar, tak, golv, snickerier och möbler i ditt hus eller lägenhet. Tänk på att alltid göra ett noggrant och genomtänkt under och grundarbete och måla med färg med hög kvalitet. Då får du ett garanterat bra slutresultatet.

Våra väggprodukter från Alcro är snabbtorkande färger för målning inomhus på väggar av puts, betong, träfiberplattor, gipsskivor, tapeter, väv och tidigare målade ytor. Färgerna är av mycket hög kvalitet, lätta att måla med och ger en väggyta med god ljusbeständighet. Noggrannhet, bra verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Prata med oss i butiken så hjälper vi dig vidare.

Det viktiga underarbetet

Tidigare målade ytor: Tvätta med målartvätt för att avlägsna fett och smuts. Låt medlet verka i några minuter och torka sedan av ytan med en fuktig trasa av microfiber. Spackla sprickor med handspackel. När spacklet är torrt, slipa med fint slippapper 80–120. Är ytan mycket ojämn lönar det sig att spackla hela väggen med rullspackel.

Obehandlad vägg: Spackla sprickor, skarvar och ojämnheter med rull eller handspackel. På nya väggar av skivmaterial, som till exempel spån eller gipsskivor, måste skarvarna förstärkas med pappersremsor för att målningen inte ska spricka av materialrörelser. När spacklet är torrt, slipa med fint slippapper 80–120. Borsta och dammsug bort allt slipdamm.

Tidigare tapetserade ytor: Damma av väggen och torka bort smuts. Bäst resultat får man då man har en så slät yta som möjligt att utgå ifrån. Bästa rekommendationen är således att rullspackla ytan. Riv bort eller limma eventuella lösa tapetbitar och slipa ned eventuella tapetskarvar. Slipa och spackla ej tapetskarvar om tapeten har en ytstruktur, detta för att undvika ”släta ränder” på tapetskarvarna. Spackla sprickor och tapetskarvar. När spacklet är torrt, slipa med fint slippapper 80–120. Borsta och dammsug bort allt slipdamm. Är du tveksam om tapeterna sitter fast kan de grundas med Spärra för att minska risken för blåsbildning.

Textilväv (juteväv): Väl fastlimmade vävtapeter grundas med Spärra Grundfärg.

Putsytor: Skrapa och borsta ytan. Underlaget måste vara fast och fritt från stoft. Stoftiga ytskikt kan bindas genom grundning med Spärra Grundfärg.

Obehandlad träpanel: Borsta ytan ren från stoft och damm. Om träet är åldrat tvättar du det med målartvätt. Behandla kvistar med kvistlack. Grundmåla med t ex Alcro Panelgrund. Normalt räcker det med en strykning, men vid svårare genomslag av t ex sot, nikotin eller vattenskador kan en extra strykning krävas. Slutstryk med Servalac i önskad glans.

Börja måla

Börja med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och följ sedan målningsråden här nedan.

 • Ytor som inte ska målas skyddas med maskeringstejp. Gör raka och fina kanter med exempelvis och ta bort maskeringstejpen direkt efter målningsarbetet.
 • Måla med pensel intill dörrfoder och eldosor där du inte kommer åt med rollern.
 • Använd elementroller på svåråtkomliga ytor, till exempel bakom element.
 • Grundstryk därefter väggarna med en 18 cm roller. Rolla så nära kanterna som möjligt för att få samma struktur på hela ytan.

Tips

 • Måla taket först. Vid reparation, ommålning eller tapetsering, börja med att måla taket, så undviker du stänk på andra nymålade ytor.
 • Spackla med omsorg. Försök att spackla en jämn och fin yta. Då behöver du inte slipa så mycket. Räkna med att spackla två gånger eftersom spacklet sjunker lite när det torkar. Till mindre ytor använder du en liten spackel, t. ex. en Japan-spackel. På större väggytor med många ojämnheter lönar det sig att bredspackla och slipa hela ytan.
 • Skydda med maskeringstejp
  Ytor som inte ska målas, till exempel dörrfoder, bör skyddas med maskeringstejp. Ta bort tejpen direkt efter målningsarbetet. För att få en skarp kant kring ett maskerat fält, i synnerhet på en strukturerad yta som till exempel glasfiberväv, börjar du med att måla botten-färgen vid tejpkanten och låter den torka. På så sätt undviker du att dekorfärgen kryper under tejpen. Därefter målar du dekorfärgen.
 • Välj rätt roller
  En roller med kortare lugg ger en jämnare yta än en roller med längre lugg.  Skölj alltid ur en roller första gången du ska använda den. Det gör att du undviker att ludd från rollern fastnar i färgen på väggen.
 • Använd skyddsmask
  En skyddsmask av engångstyp kostar lite men ger ett bra skydd mot inandning av skadliga dammpartiklar när du slipar spacklet.

Noggrannhet, bra verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Börja med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och följ sedan målningsråden här nedan. Här hittar du hur man gör bra underarbete, hur man hanterar olika målningsytor och en hel del andra tips.

Underarbete

Trärena ytor: Slipa och damma av ytan. Använd först ett grövre slippapper 100–120 och fortsätt sedan med ett finare 180–200. Kvistar och kådrika ytor på nytt trä isoleras med kvistlack för att undvika gula genomslag. Grundmåla sedan med Servalac. Spackla hål och ojämnheter med Alcro Snickerispackel. När spacklet torkat, slipa med slippapper 240 och damma noga av ytan. Upprepa spackling och slipning tills du fått en jämn och slät målningsyta.

Tidigare målade ytor: Tvätta med Alcro Målartvätt för att få bort fett och smuts. Låt medlet verka i några minuter och torka sedan av ytan med en fuktig trasa av microfiber. Mattslipa blanka ytor och skrapa bort löst sittande färg. Grundmåla med Servalac på ojämna ytor. Spackla hål och ojämnheter med Alcro Snickerispackel. När spacklet torkat, slipa med slippapper 240 och damma av ytan. Upprepa spackling och slipning tills du fått en jämn och slät yta.

Börja måla

Stryk jämnt och flödigt samt släta ut färgen samtidigt som du målar. Eftersom Servalac ”sätter sig” d v s blir yttorr snabbare än traditionella alkydlackfärger, så måste du måla på ett lite annorlunda sätt. Planera målningen så att du inte rör tidigare målade ytor. Om det händer när du målar med Servalac Täckfärg kan du torka av direkt med en i vatten fuktad trasa. Använd en helsyntetisk pensel av hög kvalitet eller en lackfärgsroller för bästa resultat.

Olika målningsytor

 • Måla släta dörrar: Skruva bort handtag och nyckelhålsbleck. Måla först kanterna med en smal pensel. Var noga med att inte måla över på sidorna. Om det händer, torka av direkt med en fuktad trasa. När du målar bör du dela upp större ytor i lämpliga målningssektioner. För en dörr är det lämpligt med tre sektioner. Starta längst ned och måla uppåt. Rolla först och eftersläta direkt med en bred pensel. Fortsätt med mittensektionen och eftersläta direkt uppifrån och ned. Den övre sektionen målas på samma sätt. Men cirka 3 cm från ovankanten på dörren slätar du på tvären med penseln för att undvika rinningar. Låt färgen torka ett dygn. Måla sedan en gång till enligt samma princip som ovan.
 • Måla spegeldörrar: Skruva bort beslag och måla först kanterna med smal pensel. Måla därefter lister och speglar i samma moment. Måla sedan delarna ovanför, mellan och under speglarna. Sist målar du sidorna på dörren. Låt färgen torka ett dygn. Måla sedan en gång till enligt samma princip som ovan.
 • Måla köksluckor: Lyft av luckan och börja med att måla bakkant och överkant. Häng tillbaka luckan och måla sedan återstående kanter. Måla insidan och lägg mothåll på nedersta hyllan, så inte luckan går igen och färgar av mot stommen. Måla slutligen utsidan.

Tips

 • Skydda mot damm: Håll dammet borta, såväl på ytan som ska målas som på intilliggande ytor och golvet. Speciellt viktigt innan slutstrykningen.
 • Måla flödigt: Men se upp för rinningar på stående ytor. Använd en lackfärgspensel med syntetborst och släta ut/jämna till färgen samtidigt som du målar. På större, släta ytor målar du bäst med en lackfärgsroller och efterslätar direkt med en bred lackfärgspensel med syntetborst för bästa finish.
 • Låt färgen torka ordentligt: Bord, hyllor och lådor bör inte belastas förrän efter ca en vecka, då färgen fått sin slutliga hårdhet.
 • Måla metall: Stålrena ytor ska grundas först med Servalac Grundfärg.
 • Hög glans framhäver skavankerna: Tänk på att eventuella ojämnheter i underlaget framträder tydligare om du målar med högblank färg.
 • Rengöring av verktyg: Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem desto flera gånger. Tvätta med Penseltvätt och skölj noga med vatten och eventuellt såpa.
 • Hjälp till att skydda naturen: Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg indränkta med färg till en miljöstation i din kommun.

Ska man renovera hemma så är det viktigt att måla taket innan man börjar med väggar och golv för att undvika stänk på nymålade ytor. Vid normalt nedsmutsade tak räcker det med en strykning (med undantag för starkt sugande tak), vilket spar både armar och tid. Som vanligt är det noggrannhet, bra verktyg och ett ordentligt underarbete som lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Börja med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och följ sedan målningsråden här nedan.

Förbehandling

Om du inte känner till underlaget, provtvätta först en liten yta med vatten. Om vattnet löser upp färgen är det troligen limfärg, vilket är en vattenlöslig färg som ofta användes fram till sextiotalet. Limfärgen är inte ommålningsbar utan måste svamptvättas ner helt med massor av vatten som får suga in i limfärgskiktet. Om färgen inte löses upp men smetar av sig på en torr trasa är det troligtvis kalkfärg. Denna ska inte tvättas. Borsta istället ytan noggrant tills den blir fast och damma av noga. Om färgen inte löses upp av vatten och inte smetar av sig på en torr trasa, damma av taket och tvätta eventuellt med målartvätt för att avlägsna fett och smuts. Låt medlet verka i några minuter och torka sedan av ytan med en fuktig trasa av microfiber.

Underarbete

 • Tidigare målade tak: Skrapa bort lös färg med en spackel och se till att underlaget är fast i ytan och fritt från stoft. Spackla igen sprickor och ojämnheter med hand- eller grovspackel. När spacklet torkat, slipa med slippapper 120–180. Spackla gärna två gånger eftersom spacklet sjunker lite när det torkar. För att spara ryggen använd gärna förlängningsskaft.
 • Nya tak: Var noga med att skrapa och borsta stoftiga ytor som exemplevis putsade och sandgrängade tak. Spackla igen sprickor och ojämnheter med hand- eller grovspackel. När spacklet torkat, slipa med slippapper 120–180. Spackla gärna håligheter två gånger eftersom spacklet sjunker lite när det torkar.

Börja måla

Rolla takfärgen flödigt med en bred roller. Vid normalt nedsmutsade och sugande tak räcker det med en strykning. Måla hela taket utan paus för att undvika torrskarvar. Använd förlängningsskaft. Om taket behöver två strykningar, måla först med en grundfärg i en riktning. Slutstryk alltid i riktning från ljuskällan och in i rummet. Använd rikligt med färg i rollern under hela målningsarbetet för att undvika ett ojämnt resultat på grund av torrollning. Måla två gånger på starkt sugande underlag som exempelvis träfiberplattor, nya puts och sandgrängade (sandspacklade) tak. Grunda först en gång i en riktning och slutstryk i andra riktningen, se ovan. Låt färgen torka minst en timme innan andra strykningen.

Tips.

 • Skydda med maskeringstejp. Använd maskeringstejp för att skydda intilliggande ytor. Ta bort tejpen direkt efter målningsarbetet innan färgen torkat. För att få en skarp kant kring ett maskerat fält börjar du med att måla bottenfärgen vid tejpkanten och låter den torka. På så sätt undviker du att dekorfärgen kryper under tejpen. Därefter målar du dekorfärgen.
 • Att måla flödigt är det viktigaste för en lyckad takmålning. Takfärg finns ofta i 10 litersburkar som du kan doppa rollern direkt i. Du behöver därför inte använda rollertråg och slipper därmed hälla över färg med extra spill som följd. Använder du 3 litersburkar behöver du hälla färgen i ett tråg. Se då till att du hela tiden har gott om färg i tråget.
 • Rengöring av verktyg. Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om du gör ren verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem desto flera gånger. Förvara pensel och roller i tillsluten plastpåse om du tar paus i arbetet.
 • Hjälp till att skydda naturen. Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg och lösningsmedel till en miljöstation i din kommun.

Olika golv kräver olika golvfärg. Är det ett trägolv och i ett utrymme som utsätts för ett medelhårt slitage, till exempel i bostadsutrymmen. Eller är det ett betonggolv inomhus. Besök gärna oss i butiken och berätta om ditt golv så hjälper vi dig vidare med dina val av färger, kulörer och verktyg.

Trägolv

 • Tidigare målade och lackade trägolv: Rengör golvet från smuts och damm. Blanka ytor slipas. Tvätta med målartvätt. Låt medlet verka några minuter och torka sedan med en fuktig trasa av microfiber.
 • Obehandlade trägolv: Rengör golvet från smuts och damm. Slipa med fint slippapper för att få bort eventuell fiberresning och avlägsna sedan slipdammet. Behandla kvistar med kvistlack. Obehandlade träytor grundmålas för att minska risken för missfärgning av trähartser. Detta gäller framförallt träytor som ska målas i vita och ljusa kulörer. Svårare genomslag från underlaget kan innebära att ytterligare en strykning med grundfärg behövs.
 • Färdigstrykning: Låt grundfärgen torka minst 16 timmar innan ytan färdigstryks med golvfärgen. För bästa slutresultat färdigstryk golvet två gånger. Tidigare målade/lackade ytor stryks två gånger för bästa resultat. Golvet får sin fulla slitstyrka och kan belastas efter 5 dygn.

Betonggolv

 • Tidigare målade betonggolv: Om du har tidigare målade betonggolv börja med att ta bort all lös färg med stålborste och skrapa. Tvätta sedan golvet med målartvätt. Låt verka några minuter och torka sedan med en fuktig trasa av microfiber. Mattslipa ytor där den gamla färgen fortfarande är blank med slippapper 180. Avlägsna slipdammet innan du börjar måla.
 • Obehandlade betonggolv: Betongens ytskikt måste vara fast börja därför med att göra ett skrapprov med mejsel. Rengör sen golvet från stoft och damm. Eventuell betonghud avlägsnas före målning genom slipning eller betning med saltsyra. Skölj sedan noga med vatten. Viktigt! Golvet måste torka minst 1–2 dygn efter rengöring. Dammsug noga innan du börjar måla.
 • Måla betonggolv: Rör upp färgen från botten av burken. Obehandlade betongytor grundmålas en gång. Stryk golvet med oförtunnad golvfärg. Efter cirka tre timmar stryks golvet ytterligare en gång för bästa hållbarhet.
 • Grundmålning: Använd Hangar Primer som grundfärg på gamla och nya obehandlade betongytor. Blanda komponenter och härdare enligt beskrivning på burken. Är du osäker fråga oss i butiken. Måla 1–2 gånger med väl urtvättad och urkramad roller eller pensel. För bästa vidhäftning mellan skikten måla andra skiktet inom 24 timmar.
 • Färdigmålning: Blanda komponenter och härdare enligt beskrivning på burken. Är du osäker fråga oss i butiken. Bristfällig omrörning eller fel proportioner ger dålig eller utebliven härdning. Måla 1–2 gånger med väl urtvättad och urkramad roller eller pensel. För bästa vidhäftning mellan skikten måla andra skiktet inom 24 timmar.
 • Lackning: Blanda komponenter och härdare enligt beskrivning på burken. Är du osäker fråga oss i butiken. Lacka 1–2 gånger med en väl urtvättad och urkramad roller eller golvlackpensel.