Boka fasadexpert


På Måleributiken har vi utbildade fasadexperter som kan hjälpa dig om du har frågor angående materialval och ytbehandlingar.

Fasadexpertens uppdrag är att göra en objektiv konditionsbedömning av den tidigare målade ytan. Konkret betyder det att vi kommer på hembesök för att besiktiga din fasad.

Så här går det till:

-Vid en besiktning hjälper fasadexperten till att hitta eventuella riskområden på huset. Vi noterar sprickor och rötskador i fasaden, oskyddat ändträ, läckande hängrännor eller fuktbindande buskage.

-Vi kollar extra noga kring sockel och fönster – områden som ofta är hårt ansatta av väder och vind.

-En grundregel är att huset ska målas om med samma typ av färg som tidigare. Fasadexperten gör en noggrann undersökning för att bestämma färgtypen.

-När besiktningen är klar sammanställer vi ett skriftligt protokoll med allt du behöver inför ommålningen. Du får en rekommendation om lämplig färgkvalitet och ungefärlig färgåtgång. Vi ger dig arbetsråd om tvättning, skrapning och eventuella andra förarbeten. Sist men inte minst får du självklart anvisningar och arbetsråd för själva målningen.

Boka hembesök av fasadexpert, farg.alvik@maleributiken.se – telefon 084459596

Pris: 1500kr/ca en timme (Stockholm)

Vill du boka färgsättning utomhus, läs här >>