miljömärkning

Många av våra produkter är märkta med olika typer av miljömärken. För att göra det lättare för våra kunder att förstå vad de olika märkningarna står för har vi gjort en förenklad sammanfattning till var och en.

Svanen

Målarfärg och lack, inomhus.

Svanenmärkta färger och lacker ger inte upphov till de hälsorisker som dessa produkter traditionellt sett är förknippade med. De får inte innehålla höga halter av hälso- och miljöfarliga lösningsmedel, vilket innebär att bara vattenbaserade färger kan Svanenmärkas. Miljömärkt färg och lack har bra täckförmåga.

EU Ecolabel/ EU-blomman

Syftet med EU-Blomman är att främja produkter med reducerad påverkan på miljön under hela sin livscykel. Märket är även tänkt som en vägledning till konsumenterna i deras val av produkter som kan bidra till att minska miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och ge dem information om de miljömässiga egenskaperna hos de märkta produkterna. Precis som de nordiska länderna enats om en officiell miljömärkning, Svanen, har EU enats om ett gemensamt europeiskt miljömärke. EU-Blomman (eller EU Ecolabel som den också kallas) är EU:s officiella miljömärkning, beslutad av EU-kommissionen.

EUs Ecolabel på klarlacker, inomhus- och utomhusfärg visar att;

 • Mängden vitt pigment är reduserad med godkänd täckningsgrad.
 • Färgpigmenten produceras under ekologiska kriterier.
 • Produkten släpper ut mindre lösningsmedel, och innehåller inte tungmetaller, cancerframkallande eller giftiga ämnen.

Svalan, Astma & Allergiförbundet

Förbundets rekommendation av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. De rekommenderade produkterna är märkta med förbundets namn och märke. Produkterna är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Någon fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos någon, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.                                                                                 Rekommendationen gäller 2 veckor efter målning

Alcrofärg som är Svalanmärkt:         vägg- och takfärger

 • Grunda grundfärg vägg & tak
 • Milltex 2 Plus Takfärg
 • Milltex 2 Takfärg
 • Milltex 20 Täckfärg Vägg
 • Milltex 5 Täckfärg Vägg
 • Milltex 7 Täckfärg Vägg
 • Milltex Allgrund, grundfärg vägg och tak
 • Milltex Limma Grundfärg
 • Milltex Lätt Takfärg
 • Sober Natur Takfärg
 • Sober Natur Täckfärg vägg
 • Kashmir täckfärg vägg